Krantrak Hiab

UDT / TDT

 

Nasza firma w ramach swojej działalności współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) i Transportowym Dozorem Technicznym (TDT). W ramach wydanych przez te instytucje uprawnień prowadzimy na zlecenie naszych klientów konserwację i modernizację urządzeń których eksploatacja podlega pod nadzór tych jednostek.

- przeglądy konserwacyjne zgodnie w wymogami UDT i TDT,

- przygotowanie urządzenia przed odbiorem dozór techniczny i przeprowadzenie odbioru na terenie naszej firmy,

- odtworzenie dokumentacji techniczno ruchowej dla urządzeń importowanych z zagranicy i dopuszczanych do ruchu po raz pierwszy w kraju,

- wykonanie dokumentacji techniczno ruchowej dla modernizacji i napraw,

- odbiór i dopuszczenie do ruchu urządzeń przez UDT lub TDT,