Szkolenie w zakresie kalibracji żurawi Fassi. etap 2


2023-04-25

Drugi etap szkolenie w zakresie kalibracji ograniczników udźwigu żurawii Fassi.

Tym razem model na szkoleniu kalibrujemy Fassi model F175.

Wszystko pod okiem kolegów z firmy Hewea.