Firma

UDT / TDT


Nasza firma w ramach swojej działalności współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) i Transportowym Dozorem Technicznym (TDT). W ramach wydanych przez te instytucje uprawnień prowadzimy na zlecenie naszych klientów konserwację i modernizację urządzeń których eksploatacja podlega pod nadzór tych jednostek.

Przeprowadzamy:

  • przeglądy konserwacyjne zgodnie w wymogami UDT i TDT,
  • przygotowanie urządzenia przed odbiorem dozór techniczny i przeprowadzenie odbioru na terenie naszej firmy,
  • odtworzenie dokumentacji techniczno ruchowej dla urządzeń importowanych z zagranicy i dopuszczanych do ruchu po raz pierwszy w kraju,
  • wykonanie dokumentacji techniczno ruchowej dla modernizacji i napraw,
  • odbiór i dopuszczenie do ruchu urządzeń przez UDT lub TDT.