Szkolenie w zakresie kalibracji żurawi Fassi.


2023-03-30

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie serwisu żurawi szybko wdrażamy się w nowe produkty i wskakujemy na wyższy poziom i zakres usług.

Teraz czas na szkolenie w zakresie kalibracji i testów nowych żurawi Fassi przed dostawą do klienta .